Welkom bij  - Massag
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities/Algemeen 
1.1 Dienstverlener: het bedrijf dat de massage verricht, Massagepraktijk Sandra  
      verleend de volgende diensten: Ontspanningsmassage, Sportmassage, Hydromassage, 
      Cuppingmassage, Gronden en Voetreflex, Hot-Stone massage en Triggerpoint. Deze diensten
      worden uitgevoerd door Sandra de Vries. 
1.2 Diensten: die diensten die vermeld worden, dit kunnen verschillende soorten massage´s en/of 
      behandelingen zijn alleen bedoeld om op mensen toe te passen. 
1.3 De masseur is geen therapeut. Wel kan massage het zelf genezende vermogen van het
      lichaam stimuleren of helpen te verbeteren. Sommige klachten vereisen een specialistisch 
      aanpak en kunnen niet worden opgelost door een massage. In dit soort gevallen kan de 
      masseur besluiten af te zien van een massage en de cliënt doorverwijzen naar een 
      arts/specialist. De klant maakt zijn/haar eigen keuze om dit advies te volgen of niet. 
1.4 Masseur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke 
      bezittingen. 
1.5 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra 
      is dus niet aansprakelijk voor letsel of andere schade die door deelname aan een massage 
      worden aangebracht. 
1.6 Tijdens de massage worden geen intieme delen gemasseerd. 
1.7 Bij seksueel getinte opmerkingen, handelingen of gedragingen wordt u verzocht de praktijk te  
      verlaten. 
1.8 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens de intake 
      geeft, om de massage en/of behandeling zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. 
1.9 Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers etz. uit te schakelen of op stille stand te 
      zetten tijdens uw bezoek aan de massagepraktijk. 

Artikel 2. Annuleren 
2.1 Annulering van afspraken, dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te 
      geschieden, via mail of mobiel. 
2.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de dienstverlener gerechtigd de desbetreffende 
      dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door 
      haar gemaakte kosten. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid 
3.1 Massagepraktijk Sandra is niet aansprakelijk bij verlies/beschadiging of diefstal van uw  
      eigendommen. 
3.2 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra
      kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of andere schade die 
      voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, of gebeurtenissen tijdens 
      verrichte diensten. 

Artikel 4. Cadeaubonnen en Behandelkaarten: 
4.1 De cadeaubonnen en behandelkaart die gekocht zijn bij massagepraktijk Sandra 
      kunnen alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk Sandra. 
4.2 De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 1 jaar na uitgifte. 
4.3 De cadeaubon en behandelkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 
4.4 Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden. 
4.5 Een behandelkaart is persoonsgebonden. 

Artikel 5. Tarieven 
5.1 De diensten zullen tegen jaarlijks vastgestelde tarieven worden geleverd. 
5.2 De tarieven zullen worden aangepast in de maand Januari begin van het nieuwe jaar. 
5.3 De tarieven zijn inclusief 21% btw. 
5.4 De eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden zullen via de
      website bekend worden gemaakt. 

Artikel 6. Facturering en Betaling 
6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst, contant aan
      de dienstverlener te betalen. 
6.2 Overeengekomen overboekingen dienen binnen één week te worden voldaan.