top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities/Algemeen

1.1 Dienstverlener: het bedrijf dat de massage verricht, Massagepraktijk Sandra

      verleend de volgende diensten: Ontspanningsmassage, Sportmassage, Hydromassage,

      Cuppingmassage, Gronden en Voetreflex, gewrichtscorrecties via de Dorn methode, Hot-Stone massage en

      Triggerpoint. Tevens kunt u terecht voor een Iriscopie. Deze diensten worden uitgevoerd door Sandra de Vries.

1.2 Diensten: die diensten die vermeld worden, dit kunnen verschillende soorten massage´s en/of

      behandelingen zijn alleen bedoeld om op mensen toe te passen.

1.3 De masseur is geen therapeut. Wel kan massage het zelf genezende vermogen van het

      lichaam stimuleren of helpen te verbeteren. Sommige klachten vereisen een specialistisch

      aanpak en kunnen niet worden opgelost door een massage. In dit soort gevallen kan de

      masseur besluiten af te zien van een massage en de cliënt doorverwijzen naar een

      arts/specialist. De klant maakt zijn/haar eigen keuze om dit advies te volgen of niet.

1.4 Masseur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke

      bezittingen.

1.5 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra

      is dus niet aansprakelijk voor letsel of andere schade die door deelname aan een massage

      worden aangebracht.

1.6 Tijdens de massage worden geen intieme delen gemasseerd.

1.7 Bij seksueel getinte opmerkingen, handelingen of gedragingen wordt u verzocht de praktijk te

      verlaten.

1.8 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens de intake

      geeft, om de massage en/of behandeling zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

1.9 Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers etz. uit te schakelen of op stille stand te

      zetten tijdens uw bezoek aan de massagepraktijk. 

Artikel 2. Vertrouwelijke informatie

De (sport)masseur dient zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie over de cliënt.

Daarbij behoren de volgende regels:

2.1 De (sport)masseur houdt geheim wat hem tijdens zijn beroepsuitoefening in vertrouwen is verteld of wat hij gehoord

      of gezien heeft.

2.2 Hij zet zich ervoor in dat er geen informatie over de cliënt via welk kanaal dan ook wordt verspreid en hij verspreidt

      die informatie ook niet zelf.

2.3 Hij geeft alleen informatie van en over de cliënt aan derden als de cliënt daarvoor persoonlijk toestemming heeft

      gegeven.

2.4 Als de cliënt niet (alleen) kan of mag beslissen, mag de (sport)masseur slechts in uitzonderlijke gevallen informatie

      verstrekken aan naasten van de cliënt.

2.5 Hij mag dan alleen zijn zwijgplicht verbreken, als hij een conflict ervaart tussen zijn plicht tot geheimhouding en zijn 

      plicht om ernstige schade voor de cliënt of een ander te voorkomen.

Artikel 3. Annuleren

3.1 Annulering van afspraken, dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te

      geschieden, via mail of mobiel.

3.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de dienstverlener gerechtigd de desbetreffende

      dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door

      haar gemaakte kosten. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Massagepraktijk Sandra is niet aansprakelijk bij verlies/beschadiging of diefstal van uw

      eigendommen.

4.2 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra

      kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of andere schade die

      voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, of gebeurtenissen tijdens

      verrichte diensten. 

Artikel 5. Cadeaubonnen en Behandelkaarten:

451 De cadeaubonnen en behandelkaart die gekocht zijn bij massagepraktijk Sandra

      kunnen alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk Sandra.

5.2 De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 1 jaar na uitgifte.

5.3 De cadeaubon en behandelkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

5.4 Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

5.5 Een behandelkaart is persoonsgebonden. 

Artikel 6. Tarieven

6.1 De diensten zullen tegen jaarlijks vastgestelde tarieven worden geleverd.

6.2 De tarieven zullen worden aangepast in de maand Januari begin van het nieuwe jaar.

6.3 De tarieven zijn inclusief 21% btw.

6.4 De eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden zullen via de

      website bekend worden gemaakt.

Artikel 7. Facturering en Betaling

7.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst, contant  of via een betaalverzoek

       aan  de dienstverlener te betalen. 

7.2 Overeengekomen overboekingen dienen binnen één week te worden voldaan.

Artikel 8 Beroepshouding

 

In de beroepshouding van elke (sport)masseur zullen het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de cliënt en de voorkoming (van recidivering) van blessures volledig moeten zijn geborgd. De (sport)masseur gaat zeer integer om met vertrouwelijke informatie, kan zich inleven in de situatie van de cliënt, etaleert een gezonde dosis empathie, maar houdt ook een zekere afstand tot de cliënt. Dit alles volgens de regels van de beroepsethiek.

Artikel 9 Klachten. 

 

Massageprijktijk Sandra is aangesloten bij BMS belangenverening en aangesloten bij Wkkgz.  

9.1 Maak de klacht eerst kenbaar bij massagepraktijk Sandra en probeer er samen uit te komen.

9.2 Komt u er samen niet uit dan krijgt u meer informatie meer van massageprijktijk Sandra voor de volgende stappen.

bottom of page