top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities/Algemeen

1.1 Dienstverlener: het bedrijf dat de massage verricht, Massagepraktijk Sandra

      verleend de volgende diensten: Ontspanningsmassage, Sportmassage, Hydromassage,

      Cuppingmassage, Gronden en Voetreflex, Hot-Stone massage en Triggerpoint. Deze diensten

      worden uitgevoerd door Sandra de Vries.

1.2 Diensten: die diensten die vermeld worden, dit kunnen verschillende soorten massage´s en/of

      behandelingen zijn alleen bedoeld om op mensen toe te passen.

1.3 De masseur is geen therapeut. Wel kan massage het zelf genezende vermogen van het

      lichaam stimuleren of helpen te verbeteren. Sommige klachten vereisen een specialistisch

      aanpak en kunnen niet worden opgelost door een massage. In dit soort gevallen kan de

      masseur besluiten af te zien van een massage en de cliënt doorverwijzen naar een

      arts/specialist. De klant maakt zijn/haar eigen keuze om dit advies te volgen of niet.

1.4 Masseur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke

      bezittingen.

1.5 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra

      is dus niet aansprakelijk voor letsel of andere schade die door deelname aan een massage

      worden aangebracht.

1.6 Tijdens de massage worden geen intieme delen gemasseerd.

1.7 Bij seksueel getinte opmerkingen, handelingen of gedragingen wordt u verzocht de praktijk te

      verlaten.

1.8 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens de intake

      geeft, om de massage en/of behandeling zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

1.9 Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers etz. uit te schakelen of op stille stand te

      zetten tijdens uw bezoek aan de massagepraktijk. 

Artikel 2. Annuleren

2.1 Annulering van afspraken, dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te

      geschieden, via mail of mobiel.

2.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de dienstverlener gerechtigd de desbetreffende

      dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door

      haar gemaakte kosten. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Massagepraktijk Sandra is niet aansprakelijk bij verlies/beschadiging of diefstal van uw

      eigendommen.

3.2 Deelname aan een massage is geheel voor eigen risico. Massagepraktijk Sandra

      kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel of andere schade die

      voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten, of gebeurtenissen tijdens

      verrichte diensten. 

Artikel 4. Cadeaubonnen en Behandelkaarten:

4.1 De cadeaubonnen en behandelkaart die gekocht zijn bij massagepraktijk Sandra

      kunnen alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk Sandra.

4.2 De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 1 jaar na uitgifte.

4.3 De cadeaubon en behandelkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

4.4 Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

4.5 Een behandelkaart is persoonsgebonden. 

Artikel 5. Tarieven

5.1 De diensten zullen tegen jaarlijks vastgestelde tarieven worden geleverd.

5.2 De tarieven zullen worden aangepast in de maand Januari begin van het nieuwe jaar.

5.3 De tarieven zijn inclusief 21% btw.

5.4 De eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden zullen via de

      website bekend worden gemaakt.

Artikel 6. Facturering en Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst, contant aan

      de dienstverlener te betalen.

6.2 Overeengekomen overboekingen dienen binnen één week te worden voldaan.

bottom of page